Režim dne

Webové stránky DOMOVA MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNY (dále jen “Domov”) naleznete zde.

Režim dne

Vstávání žáků:

Žáci vstávají individuálně, popř. jsou vzbuzeni vychovatelem dle rozvrhu školy a tréninků – provedou osobní hygienu, před odchodem řádně uklidí svůj pokoj – snídani všichni absolvují v jídelně ZŠ Ohrazenice, po které naváží na denní program ve škole nebo ve sportovním areálu Ohrazenice.

Odchod žáků z Domova:

Všichni žáci z Domova odcházejí společně, v doprovodu denního vychovatele Michala Morávka, který se o žáky stará v průběhu celého dne – organizace přechodů z Domova do Ohrazenic a zpět, ze školy do jídelny ZŠ atd.

V průběhu výuky či tréninků se žáci do Domova nevrací. V případě volných hodin žáci neopouští školní prostory a tento čas budou trávit pod dohledem školního pedagoga. V případě nemoci či zranění se žáci vrátí za doprovodu vychovatele/člena realizačního týmu zpět do Domova, kde počkají do příjezdu rodičů a s nimi odjedou domů.

Návrat žáků do Domova:

Dle ukončení výuky nebo tréninků za doprovodu vychovatele nebo člena realizačního týmu – po návratu do Domova žák již neopouští jeho prostor, výjimku tvoří řádem povolené vycházky.

Večeře je připravena v jídelně Domova.

Studium probíhá v pravidelném čase, který se nastavuje dle rozvrhu tréninků a vyučování. S výukou vypomáhají vychovatelé nebo externí učitelé.

Večerka je nastavena ve 21.00 – 21.30 hodin, do té doby již musí mít žáci rozestláno a provedenou osobní hygienu.
Televizní pořady a hry na PC mohou žáci sledovat a hrát jen se souhlasem vychovatele a mimo studijní dobu – po večerce lze sledovat sportovní přenosy jen se souhlasem vychovatele.
Odjezdy žáků z Domova:

Režim Domova končí ranním přechodem do školy v odjezdový den žáka – v případě potřeby je možnost vyzvednutí věcí žáka v Domově i po školní výuce.

Příjezdy žáků do Domova:

V neděli nebo v příjezdový den od 18.00 do 21.30 hodin – po příjezdu již žák neopouští Domov.

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS