Testování Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina

Testování Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina

Jakub Pavlas
06.10.2021
Jihlava

Dne 5.10.2021 proběhlo celkové testování hráčů a hráček. Testy naštěstí proběhly ve slunečném počasí, nevýhodou ale byl zvýšený vítr, který dokázal udělat náročnější podmínky pro mladé naděje.

Testy, které se skládaly, jak z fyziologického hlediska, tak ze sportovního, probíhaly ve vnitřních prostorách a na umělé trávě u hlavního stadiónu FC Vysočina Jihlava.

Nejdříve fyzioterapeutka, Regionální fotbalové akademie, podstoupila s hráči a hráčkami měření flexibility a poté i In-Body, které slouží k rozboru celého těla, a výsledky si spolu následně vyhodnotili. Poté se hráči a hráčky přesunou na hřiště, kde je čeká sportovní otestování. Po důkladném rozcvičení následuje skok do dálky z místa, na který mají celkově 3 pokusy.


Dalším testem je maximální rychlost v úsecích 5, 10 a 20 metrech. Ke přesnému změření této disciplíny slouží takzvané fotobuňky. Třetím aspektem k měření je maximální rychlost se změnou směru s názvem 5.0.5. Hráčům se měří maximální rychlost v délce pěti metrů, kde běží přímočaře, poté změní směr o 180 stupňů a následně vystartují s maximálním úsilím dalších pět metrů.


Posledním testem je takzvaný Yoyo intermitentní recovery test, který je založený na fotbalových bězích. V tomto testu se měří kondice všech hráčů. Začátek běhu začíná na povel. Hráči vybíhají dvaceti metrový úsek a na jeho konci změní směr opět o 180 stupňů a běží dvacet metrů zpět. Každý úsek musí stihnout do dalšího povelu. Následující běh je vždy stupňovaný náročností, což znamená zkrácení doby do dalšího povelu. Fotbalisté a fotbalistky se po testování odebrali na travnaté hřiště, kde zdokonalovali svoje dovednosti.

PJNU6124.JPG

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS