Zvedni se ze židle s hráči RFA

Zvedni se ze židle s hráči RFA

Jiří Hrbáč
18.03.2021
Č. Budějovice

Počínaje dnešním dnem pomáhá RFA Jihočeského kraje s rozvojem pohybových aktivit na 1. stupni ZŠ Máj I. v Českých Budějovicích.

Jelikož epidemiologická situace nepřeje společným tréninkům v rámci akademie a hráči jsou tudíž odkázáni na individuální přípravu nebo on-line tréninky s našimi trenéry, rozhodli jsme se rozjet nový projekt „ZVEDNI SE ZE ŽIDLE“, který má za úkol zapojit do sportovních aktivit i ostatní děti naší školy pod vedením RFA.

Vybraní „lektoři“ z řad hráčů kategorie U15 vedou on-line hodiny tělesné výchovy s cílem nahradit žákům prvního stupně chybějící tělesnou výchovu a podpořit tak jejich zdraví. Akademici si na vlastní kůži mohou vyzkoušet, jaké to je stát na druhé straně barikády a vést skupinu mladších spolužáků.

Program, sestavený na základě znalostí a dovedností hráčů načerpaných za dobu působení v regionální akademii, tvoří především všestranná cvičení s množstvím prvků pro zlepšení správného držení těla, které je v této sedavé době obzvláště důležité.

Úvodní hodina se těšila velkému zájmu z řad mladších spolužáků a zaznamenala tak první krok k námi vytyčenému, společnému cíli.

Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu a již nyní se všichni těšíme na další pokračování.

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí RFA FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS