Financování

Hlavním posláním Regionálních fotbalových akademií je centralizace talentů a vytvoření nadstandardních podmínek pro optimální sportovní, společenský a osobnostní rozvoj jedince. I proto je zapotřebí vytvářet v Regionálních fotbalových akademiích kvalitní zázemí, které umožní realizačním týmům a hráčům kýžený rozvoj po herní i lidské stránce.

Kromě samozřejmostí, jakými jsou zajištění personálu, tréninkových center, studia na základních školách, stravovacího režimu v jídelnách či internátního zařízení v domovech mládeže, Fotbalová asociace České republiky také spolufinancuje technická zázemí a vybavení jednotlivých Regionálních fotbalových akademií.

Náklady na jejich provoz – od materiálního zajištění přes náklady na cestování či stravování a trenérské služby – se v kalendářním roce 2018 vyšplhaly k částce přesahující 70 milionů korun. Fotbalová asociace České republiky se na financování Regionálních fotbalových akademií podílela sumou necelých 45 milionů korun.

Projekt Regionálních fotbalových akademií běží od roku 2015 a postupně se počet akademií zvyšoval. Až v roce 2018 dosáhl současného počtu osmi RFA. Od této chvíle je možno objektivně srovnávat jednotlivé akademie, náklady na jejich provoz a finanční toky.

Celkově v roce 2018 pracovaly akademie se sumou 74 132 105,58 Kč (44 456 420,12 od FAČR a 29 675 685,46 od Nadačního fondu).

Celkové výdaje činily 74 132 105,58 Kč. V akademiích působilo 369 mladých fotbalistů.

Celkové náklady na výchovu jednoho fotbalisty v akademiích v roce 2018 byly 200 900 Kč.

finance.png

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS