Olympiáda v AJ - leden

Olympiáda v AJ - leden

Aleš Roll
18.01.2021
Karviná
Ostrava

I novém roce samozřejmě pokračuje přísun anglických slovíček a obratů. Pozor, souhrn všech lekcí a článků najdete nově v sekci Olympiáda v AJ v menu.

LEDEN

14. lekce

drill drilové cvičení take into the game zapojit se do hry
actually vlastně/ skutečně
important důležitý couple ways of několik způsobů jak
swop výměna/ vyměnit si
accuracy přesnost put it in a way dát to tak
ain’t není
fake falešný few minutes pár minut
whole celý/ celé
career kariéra far away from daleko od

12. a 13. lekce – video a slovíčka

one on one jeden na jednoho by the way mimochodem
cone kužel set of cones sada kuželů
split up rozdělit split up into groups rozdělit do skupin
favourite oblíbený
finish of zakončit over the line přes čáru
passing přihrávání
remember pamatuj no goals scored yet ještě nepadl žádný gól
score dát gól/ skóre
control ovládat/ řídit keep control the ball ovládej míč
attacking útočení between cones mezi kuželi
take time nechvátej
get back vrátit se keep it going pokračuj v tom
nice pěkně
as well také quick it up zrychli to
mean znamenat
tackling odebírání well done velmi dobře
defending bránění
loose prohrát/ ztratit most important nejdůležitější


„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí RFA FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS