Režim dne

Vstávání žáků – žáci vstávají individuálně, popř. jsou vzbuzeni vychovatelem dle rozvrhu školy a tréninků – provedou osobní hygienu, před odchodem řádně uklidí svůj pokoj – snídani budou mají připravenou ve škole před vyučováním nebo na sportovišti, kde daný den začínají svůj program

Odchod žáků z internátu – dle rozpisu tréninků a vyučování, v doprovodu vychovatele nebo trenéra

V průběhu výuky či tréninků se žáci na internát nevrací. V případě volných hodin nesmí žáci opustit školní prostory a tento čas tráví pod dohledem školního pedagoga. V případě nemoci či zranění se žáci vrátí za doprovodu vychovatele/člena realizačního týmu zpět na internát, kde počkají do příjezdu rodičů a s nimi odjedou domů.

Návrat žáků na internát – dle ukončení výuky nebo tréninků za doprovodu vychovatele nebo člena realizačního týmu – po návratu na internát žák již neopouští jeho prostor, výjimku tvoří individuální domluva (např. rehabilitace) s

Večeře – probíhá v čase od 17:15 do 18:45 v jídelně domova mládeže, na večeři odchází hráči společně za doprovodu vychovatele

Studium – probíhá v pravidelném čase, který si nastavuje každý internát dle rozvrhu tréninků a vyučování. S výukou vypomáhají vychovatelé nebo externí učitelé

Druhá večeře – probíhá s čase od 20:00 do 20:30 v jídelně domova mládeže

Večerka – večerka ve 21.00 – 21.30 hodin, do té doby již musí mít žáci rozestláno a provedenou osobní hygienu

Televizní pořady a hry na PC – mohou žáci sledovat a hrát jen se souhlasem vychovatele a mimo studijní dobu – po večerce lze sledovat sportovní přenosy jen se souhlasem vychovatele

Odjezdy žáků z internátu – internátní režim končí ranním přechodem do školy v odjezdový den žáka – v případě potřeby musí být na internátě zajištěna možnost vyzvednutí věcí žáka i po školní výuce

Příjezdy žáků na internát – v neděli od 18.00 do 21.30 hodin – po příjezdu již žák neopouští internát, v příjezdový den není podávána večeře

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS